U.S. flag

An official website of the United States government

Laboratory of Molecular Genetics (CHU Rennes)

General information

Laboratory of Molecular Genetics
CHU Rennes
2 rue Henri le Guilloux
Rennes
Bretagne
France - F_35033

Organization ID: 505806

Personnel

Assertion criteria

Level: Assertion criteria not provided

  Summary of submissions to ClinVar

  Total submissions: 69

  Gene

  GeneSubmissionsLast Updated
  ADNP1Dec 30, 2016
  ANKRD111Dec 30, 2016
  ARID1B3Dec 30, 2016
  ASXL31Dec 30, 2016
  ATP8A21Dec 30, 2016
  AUTS21Dec 30, 2016
  CACNA1C1Dec 30, 2016
  CDK5RAP21Dec 30, 2016
  DISP13May 25, 2016
  DLG31Dec 30, 2016
  DLL12May 25, 2016
  DOCK61Dec 30, 2016
  EP3001Dec 30, 2016
  FGF84May 25, 2016
  FGFR16May 25, 2016
  FOXG11Dec 30, 2016
  FOXP11Dec 30, 2016
  GLI26May 25, 2016
  GRIN2B3Dec 30, 2016
  IQSEC22Dec 30, 2016
  KAT6B1Dec 30, 2016
  KCNQ21Dec 30, 2016
  KIF111Dec 30, 2016
  KLF71Dec 30, 2016
  KMT2A1Dec 30, 2016
  KMT5B1Dec 30, 2016
  LOC1268599131May 25, 2016
  MEF2C1Dec 30, 2016
  NFIA1Dec 30, 2016
  NRXN21Dec 30, 2016
  PIGL2Sep 14, 2021
  POGZ1Dec 30, 2016
  PORCN1Dec 30, 2016
  RARS21Dec 30, 2016
  RORA1Dec 30, 2016
  RORA-AS11Dec 30, 2016
  SATB21Dec 30, 2016
  SCN2A1Dec 30, 2016
  SLC2A11Dec 30, 2016
  SLC35A21Dec 30, 2016
  SMARCA22Dec 30, 2016
  SMARCA41Dec 30, 2016
  STRADA1Dec 30, 2016
  STXBP12Dec 30, 2016
  SUFU1May 25, 2016
  TCF41Dec 30, 2016
  USP9X1Dec 30, 2016

  Condition