U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 7060

1.
Xin Wei, Zinuo Huang, Liuyiqi Jiang, Yueer Li, Xinyue Zhang, Yuxin Leng, Chao Jiang
Imeta. 2022 Dec; 1(4): e50. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1002/imt2.50
PMCID:
PMC10989948
2.
Pengfei Sun, Yingyao Liu, Rui Sun, Yonghong Wu, Jan Dolfing
Imeta. 2022 Dec; 1(4): e60. Published online 2022 Oct 25. doi: 10.1002/imt2.60
PMCID:
PMC10989918
3.
Yang Liao, Jing Zhao, Jiyong Bian, Ziwei Zhang, Siqi Xu, Yijian Qin, Shiyu Miao, Rui Li, Ruiping Liu, Meng Zhang, Wenwu Zhu, Huijuan Liu, Jiuhui Qu
Imeta. 2024 Feb; 3(1): e162. Published online 2024 Jan 6. doi: 10.1002/imt2.162
PMCID:
PMC10989148
4.
Jinting Liu, Guofang Xu, Siyan Zhao, Jianzhong He
mLife. 2023 Dec; 2(4): 378–388. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1002/mlf2.12090
PMCID:
PMC10989149
5.
Tony Rantissi, Vitaly Gitis, Zhiyuan Zong, Nick Hankins
Glob Chall. 2024 May; 8(5): 2300304. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.1002/gch2.202300304
PMCID:
PMC11090213
6.
Jirachaya Toyting, Narong Nuanmuang, Fuangfa Utrarachkij, Neunghatai Supha, Yuwanda Thongpanich, Pimlapas Leekitcharoenphon, Frank M. Aarestrup, Toyotaka Sato, Jeewan Thapa, Chie Nakajima, Yasuhiko Suzuki
Microbiol Spectr. 2024 May; 12(5): e04216-23. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.1128/spectrum.04216-23
PMCID:
PMC11064549
7.
Olawumi O. Sadare, Doris Oke, Oluwagbenga A. Olawuni, Idris A. Olayiwola, Kapil Moothi
Heliyon. 2024 May 15; 10(9): e29864. Published online 2024 Apr 20. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29864
PMCID:
PMC11064141
8.
Ke Zhao, Chengzhi Li, Fengxiang Li
Sci Rep. 2024; 14: 9719. Published online 2024 Apr 27. doi: 10.1038/s41598-024-60458-z
PMCID:
PMC11055955
9.
Lin Zheng, Mengjin Wang, Yaoqin Li, Yan Xiong, Chonggang Wu
Molecules. 2024 Apr; 29(8): 1742. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.3390/molecules29081742
PMCID:
PMC11052090
10.
Wei Zhang, Kexin Zhou, Lei Huang, Na Yang, Lingyun Lin, Lu Chen, Jiayun Yao, Mingxin Dong, Jinyu Shen, Xiaoyi Pan
Front Vet Sci. 2024; 11: 1367066. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.3389/fvets.2024.1367066
PMCID:
PMC11040683
11.
Najwa Mat Yasin, Farlash Pancho, Md Yasin, Jan F. M. Van Impe, Simen Akkermans
Front Bioeng Biotechnol. 2024; 12: 1355050. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.3389/fbioe.2024.1355050
PMCID:
PMC11035760
12.
Abisoye Abidemi Adaramaja, Abayomi Bamisaye, Shakirudeen Modupe Abati, Kayode Adesina Adegoke, Morenike Oluwabunmi Adesina, Ayodeji Rapheal Ige, Oluwatobi Adeleke, Mopelola Abidemi Idowu, Abel Kolawole Oyebamiji, Olugbenga Solomon Bello
RSC Adv. 2024 Apr 16; 14(18): 12703–12719. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1039/d4ra01074d
PMCID:
PMC11027000
13.
Fan Liu, Yuqiu Luo, Tiansi Xu, Hai Lin, Yong Qiu, Bing Li
Front Microbiol. 2024; 15: 1371388. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.3389/fmicb.2024.1371388
PMCID:
PMC11025395
14.
Pervez Alam, Afzal Husain Khan, Raisul Islam, Ehab Sabi, Nadeem A. Khan, Tasneem Imtiyaz Zargar
Sci Rep. 2024; 14: 8910. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.1038/s41598-024-58693-5
PMCID:
PMC11024205
15.
Alicia Lee, John Chi-Wei Lan, Anet Režek Jambrak, Jo-Shu Chang, Jun Wei Lim, Kuan Shiong Khoo
Food Chem (Oxf) 2024 Jul 30; 8: 100203. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.1016/j.fochms.2024.100203
PMCID:
PMC11021955
16.
Rodney S. Ridley, Jr, Roth E. Conrad, Blake G. Lindner, Seongwook Woo, Konstantinos T. Konstantinidis
Sci Rep. 2024; 14: 8798. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1038/s41598-024-59279-x
PMCID:
PMC11021508
17.
Iman Salahshoori, Amirhosein Yazdanbakhsh, Alireza Baghban
Sci Rep. 2024; 14: 8676. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1038/s41598-024-58976-x
PMCID:
PMC11018770
18.
Francesco Pasciucco, Erika Pasciucco, Alessio Castagnoli, Renato Iannelli, Isabella Pecorini
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e29282. Published online 2024 Apr 7. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29282
PMCID:
PMC11016704
19.
Lu Wang, Defa Li
Anim Biosci. 2024 Apr; 37(4): 742–754. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.5713/ab.23.0303
PMCID:
PMC11016695
20.
José Luis Marín-Muñiz, Irma Zitácuaro-Contreras, Gonzalo Ortega-Pineda, Aarón López-Roldán, Monserrat Vidal-Álvarez, Karina E. Martínez-Aguilar, Luis M. Álvarez-Hernández, Sergio Zamora-Castro
Plants (Basel) 2024 Apr; 13(7): 1051. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3390/plants13071051
PMCID:
PMC11013643

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center