U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 270

1.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Paolo Gonthier, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A. Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Dejana Golic, Alex Gobbi, Andrea Maiorano, Marco Pautasso, Philippe Lucien Reignault
EFSA J. 2024 Mar; 22(3): e8667. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.2903/j.efsa.2024.8667
PMCID:
PMC10949325
2.
Chester Yan Jie Ng, Yan Zhao, Ning Wang, Kwan Leung Chia, Chun Huat Teo, William Peh, Pansy Yeo, Linda L. D. Zhong
Chin Med. 2024; 19: 44. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.1186/s13020-024-00915-z
PMCID:
PMC10918936
3.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
4.
Chung-Chih Liao, Chi-Hsien Chien, Tzu-Ju Hsu, Jung-Miao Li
Front Nutr. 2024; 11: 1293735. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.3389/fnut.2024.1293735
PMCID:
PMC10869601
5.
Elizaveta Y. Krasnoperova, Varvara E. Tvorogova, Kirill V. Smirnov, Elena P. Efremova, Elina A. Potsenkovskaia, Anastasia M. Artemiuk, Zakhar S. Konstantinov, Veronika Y. Simonova, Anna V. Brynchikova, Daria V. Yakovleva, Daria B. Pavlova, Ludmila A. Lutova
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(1): 102. Published online 2023 Dec 28. doi: 10.3390/plants13010102
PMCID:
PMC10780917
6.
Chong Qiu, Jun Zhe Zhang, Bo Wu, Cheng Chao Xu, Huan Huan Pang, Qing Chao Tu, Yu Qian Lu, Qiu Yan Guo, Fei Xia, Ji Gang Wang
J Nanobiotechnology. 2023; 21: 456. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.1186/s12951-023-02165-x
PMCID:
PMC10685519
7.
Diana S. Pereira, Sandra Hilário, Micael F. M. Gonçalves, Alan J. L. Phillips
Microorganisms. 2023 Nov; 11(11): 2717. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3390/microorganisms11112717
PMCID:
PMC10673533
8.
Yunfang Ke, Hui Li, Tianyu Luo, Baodong Chen, Qiong Wang, Xueru Jiang, Wei Liu
Microorganisms. 2023 Aug; 11(8): 2008. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.3390/microorganisms11082008
PMCID:
PMC10457963
9.
Ting-Wei Chang, Guan-Fu Chen, Ken-Hui Chang
Plants (Basel) 2023 Aug; 12(15): 2777. Published online 2023 Jul 26. doi: 10.3390/plants12152777
PMCID:
PMC10421002
10.
Lu-Liang Huang, Shu-Feng Li, Wei-Ye Huang, Jian-Hua Jin, Alexei A. Oskolski
iScience. 2023 Aug 18; 26(8): 107313. Published online 2023 Jul 10. doi: 10.1016/j.isci.2023.107313
PMCID:
PMC10405060
11.
Zhongrui Li, Xiao Xu, Yun Wang, Lingyi Kong, Chao Han
J Adv Res. 2023 Aug; 50: 159–176. Published online 2022 Oct 5. doi: 10.1016/j.jare.2022.09.013
PMCID:
PMC10403678
12.
Liman Wei, Qiong Zhao, Xiangyu Chen, Qingye Sun, Xiang Zhang, Yongjing Chen
Front Plant Sci. 2023; 14: 1181184. Published online 2023 Jul 13. doi: 10.3389/fpls.2023.1181184
PMCID:
PMC10382206
13.
Renchuan Hu, Kedao Lai, Binsheng Luo, Renjie Tang, Ruibin Huang, Xiaoxia Ye
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 32. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1186/s13002-023-00605-4
PMCID:
PMC10375688
14.
Yifan Zhang, Yang Liu, Lin Ling, Wenwen Huo, Yang Li, Lu Xu, Lili Xiang, Yujie Yang, Xingyao Xiong, Donglin Zhang, Xiaoying Yu, Yanlin Li
Plants (Basel) 2023 Jun; 12(11): 2169. Published online 2023 May 30. doi: 10.3390/plants12112169
PMCID:
PMC10255552
15.
Jiahuan Yuan, Nan Wu, Zhichen Cai, Cuihua Chen, Yongyi Zhou, Haijie Chen, Jia Xue, Xunhong Liu, Wenxin Wang, Jianming Cheng, Li Li
Genes (Basel) 2023 May; 14(5): 1040. Published online 2023 May 4. doi: 10.3390/genes14051040
PMCID:
PMC10218634
16.
Xiao Liu, Ling Wang, Xiaolu Liu, Langping Li, Xicun Zhu, Chunyan Chang, Hengxing Lan
Sci Rep. 2023; 13: 7369. Published online 2023 May 5. doi: 10.1038/s41598-023-28532-0
PMCID:
PMC10163247
17.
Ya-Nan Wu, Si-Hua Wen, Wei Zhang, Shang-Shang Yu, Kai Yang, Ding Liu, Chong-Bo Zhao, Jing Sun
Evid Based Complement Alternat Med. 2023; 2023: 5606021. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.1155/2023/5606021
PMCID:
PMC10129437
18.
Renchuan Hu, Chuangui Xu, You Nong, Binsheng Luo
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 7. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1186/s13002-023-00578-4
PMCID:
PMC9972620
19.
Pei Guo, Zongke Wang, Xiaojing Lv, Xin Wang, Jiaying Yu, Xuelei Tian, Hu Shan, Zhihua Qin
Front Microbiol. 2023; 14: 1098818. Published online 2023 Jan 26. doi: 10.3389/fmicb.2023.1098818
PMCID:
PMC9909429
20.
Garima Mishra, Rajendra K. Meena, Rama Kant, Shailesh Pandey, Harish S. Ginwal, Maneesh S. Bhandari
Funct Integr Genomics. 2023; 23(1): 51. Published online 2023 Jan 28. doi: 10.1007/s10142-023-00975-8
PMCID:
PMC9883139

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center