U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 177

1.
Nahla Saeed AL-Wajeeh, Maryam Hajerezaie, Suzita Mohd Noor, Mohammed Farouq Halabi, Nawal Al-Henhena, Ainnul Hamidah Syahadah Azizan, Sareh Kamran, Pouya Hassandarvish, Abdrabuh N. Shwter, Hamed karimian, Hapipah Mohd Ali, Mahmood Ameen Abdulla
BMC Vet Res. 2024; 20: 140. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.1186/s12917-024-04003-0
PMCID:
PMC10998301
2.
Chester Yan Jie Ng, Yan Zhao, Ning Wang, Kwan Leung Chia, Chun Huat Teo, William Peh, Pansy Yeo, Linda L. D. Zhong
Chin Med. 2024; 19: 44. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.1186/s13020-024-00915-z
PMCID:
PMC10918936
3.
Arpana Parihar, Shivani Malviya, Raju Khan, Ajeet Kaushik, Ebrahim Mostafavi
Biosci Rep. 2023 Jul 26; 43(7): BSR20230293. Published online 2023 Jul 26. doi: 10.1042/BSR20230293
PMCID:
PMC10372472
4.
Zhongju Ji, Baolian Fan, Yidu Chen, Jingyang Yue, Jiabo Chen, Rongrong Zhang, Yi Tong, Zhongqiu Liu, Jincai Liang, Lixin Duan
Synth Syst Biotechnol. 2023 Sep; 8(3): 437–444. Published online 2023 Jun 25. doi: 10.1016/j.synbio.2023.06.005
PMCID:
PMC10320381
5.
Shaoqing Chen, Yifang Gao, Haichao Liu, Jin Jing, Zhengyu Yang, Haoming Zhu, Bairui Chen, Yu Wang, Ting Zhang, Shizhong Wang, Jianping Lin
Pharm Biol. 2023; 61(1): 722–736. Published online 2023 Apr 25. doi: 10.1080/13880209.2023.2203193
PMCID:
PMC10132232
6.
Ya-Nan Wu, Si-Hua Wen, Wei Zhang, Shang-Shang Yu, Kai Yang, Ding Liu, Chong-Bo Zhao, Jing Sun
Evid Based Complement Alternat Med. 2023; 2023: 5606021. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.1155/2023/5606021
PMCID:
PMC10129437
7.
Ade Zuhrotun, Dede Jihan Oktaviani, Aliya Nur Hasanah
Molecules. 2023 Apr; 28(7): 3240. Published online 2023 Apr 5. doi: 10.3390/molecules28073240
PMCID:
PMC10096681
8.
Jinping Wang, Zihan Wang, Tianyi Lan, Liubo Zhang, Zhenbin Li, Xinchang Wang, Qinghua Zou, Yuan Wang, Yanqi Li, Ruili Luo, Nan Zhang, Yuan Xu, Mengtao Li, Qingwen Tao
Chin Med. 2023; 18: 22. Published online 2023 Feb 28. doi: 10.1186/s13020-023-00728-6
PMCID:
PMC9976371
9.
Nazia Nazam, Nasimudeen R. Jabir, Iftikhar Ahmad, Saif A. Alharthy, Mohd Shahnawaz Khan, Rashid Ayub, Shams Tabrez
Pharmaceuticals (Basel) 2023 Feb; 16(2): 274. Published online 2023 Feb 11. doi: 10.3390/ph16020274
PMCID:
PMC9962268
10.
Bo-Kyung Hwang, Kyoung Sun Park, Seung-Hyeok Ku, Sung-Hyun Kim, Hyun-Woo Moon, Mi-So Park, Hye-Kyung Baek, Jin Namgoong, Seung-Yoon Hwangbo, Ji-Yeon Seo, Yoon Jae Lee, Jinho Lee, In-Hyuk Ha
Healthcare (Basel) 2023 Feb; 11(4): 534. Published online 2023 Feb 10. doi: 10.3390/healthcare11040534
PMCID:
PMC9957496
11.
Yuange Duan, Wanzhi Cai, Hu Li
RNA. 2023 Feb; 29(2): 141–152. doi: 10.1261/rna.079450.122
PMCID:
PMC9891260
12.
Gong Guowei, Zheng Yuzhong, Zhou Xuan, Dai Zhi, Duan Juanhui, Wang Jing, Yang Peikui, Liu Xiangzhi, Wen Zhen
Front Pharmacol. 2022; 13: 896397. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.3389/fphar.2022.896397
PMCID:
PMC9751418
13.
Lingbo Ji, Liping Wei, Lingling Zhang, Yuanqiu Li, Yang Tian, Ke Liu, Hai Ren
Plants (Basel) 2022 Dec; 11(23): 3320. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.3390/plants11233320
PMCID:
PMC9740810
14.
Junfeng Guo, Chuyue Tang, Zhao Shu, Junfeng Guo, Hong Tang, Pan Huang, Xiao Ye, Taotao Liang, Kanglai Tang
Front Physiol. 2022; 13: 1031996. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.3389/fphys.2022.1031996
PMCID:
PMC9727177
15.
Xianshuai Zhang, Kexin Yang, Siyi Wang, Bin Tang, He Yin, Qunhui Lei, Guohui Zhou, Mingyu Gu, Mingpeng Shi, Changwei Zhao, Shaojun Li, Zhenhua Li
Medicine (Baltimore) 2022 Nov 25; 101(47): e31533. Published online 2022 Nov 25. doi: 10.1097/MD.0000000000031533
PMCID:
PMC9704913
16.
Ji-Woo Kim, Ji-Hye Geum, Won-Bae Ha, Hyeon-Jun Woo, Yun-Hee Han, Shin-Hyeok Park, Jung-Han Lee
Medicine (Baltimore) 2022 Nov 11; 101(45): e31311. Published online 2022 Nov 11. doi: 10.1097/MD.0000000000031311
PMCID:
PMC9666190
17.
Xingzhao Liu, Guimei Yang, Qingmin Que, Qi Wang, Zengke Zhang, Liujing Huang
Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov; 19(21): 14302. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.3390/ijerph192114302
PMCID:
PMC9658405
18.
Jei Vincent, Kam Sheng Lau, Yang Chia-Yan Evyan, Siew Xian Chin, Mika Sillanpää, Chin Hua Chia
Nanomaterials (Basel) 2022 Oct; 12(19): 3312. Published online 2022 Sep 23. doi: 10.3390/nano12193312
PMCID:
PMC9565561
19.
Md. Mominur Rahman, Md. Rezaul Islam, Shopnil Akash, Sadia Afsana Mim, Md. Saidur Rahaman, Talha Bin Emran, Esra Küpeli Akkol, Rohit Sharma, Fahad A. Alhumaydhi, Sherouk Hussein Sweilam, Md. Emon Hossain, Tanmay Kumar Ray, Sharifa Sultana, Muniruddin Ahmed, Eduardo Sobarzo-Sánchez, Polrat Wilairatana
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 929430. Published online 2022 Aug 22. doi: 10.3389/fcimb.2022.929430
PMCID:
PMC9441699
20.
Jessie A. Pelosi, Emily H. Kim, W. Brad Barbazuk, Emily B. Sessa
Front Plant Sci. 2022; 13: 882441. Published online 2022 Jul 14. doi: 10.3389/fpls.2022.882441
PMCID:
PMC9330400

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center