U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 274

1.
Wojciech Tynior, Agata Świętek, Dorota Hudy, Danuta Ilczuk-Rypuła, Joanna Katarzyna Strzelczyk
Pathogens. 2024 Apr; 13(4): 345. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.3390/pathogens13040345
PMCID:
PMC11054144
2.
Jiawei He, Ningfeng Mao, Wenliang Lyu, Shuhan Zhou, Yang Zhang, Zhiyi Liu, Zixuan Xu
Front Microbiol. 2024; 15: 1392473. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.3389/fmicb.2024.1392473
PMCID:
PMC11039966
3.
Carsten Eriksen, Katarina Boustedt, Si Brask Sonne, Jovanna Dahlgren, Karsten Kristiansen, Svante Twetman, Susanne Brix, Josefine Roswall
Sci Rep. 2024; 14: 8463. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.1038/s41598-024-59126-z
PMCID:
PMC11009336
4.
Chou-Yi Hsu, Sadegh Rajabi, Maryam Hamzeloo-Moghadam, Abhinav Kumar, Marc Maresca, Pallavi Ghildiyal
Front Pharmacol. 2024; 15: 1371002. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.3389/fphar.2024.1371002
PMCID:
PMC10961375
5.
Shanshan Luo, Ruirui Shao, Yue Hong, Ting Zhang, Qingshuai Zhou, Qian Zhou, Fengqing Rao, Xingxing Zhao, Yangting Dong, Ruiyu Zhu, Ping Ling, Guzhen Cui, Zhizhong Guan, Peng Luo, Yan He, Xiaolan Qi, Jian Liao, Wei Hong
Front Microbiol. 2024; 15: 1296753. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.3389/fmicb.2024.1296753
PMCID:
PMC10876846
6.
Siqi Zhou, Tong-Chuan He, Yuxin Zhang, Hongmei Zhang
Pediatr Discov.
Published in final edited form as: Pediatr Discov. 2023 Dec; 1(3): e35. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1002/pdi3.35
PMCID:
PMC10874635
7.
Miguel Padial-Molina, Saray Montalvo-Acosta, Natividad Martín-Morales, Virginia Pérez-Carrasco, Antonio Magan-Fernandez, Francisco Mesa, Francisco O’Valle, Jose Antonio Garcia-Salcedo, Pablo Galindo-Moreno
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 961. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.3390/ijms25020961
PMCID:
PMC10815557
8.
Jing Yao, Keenan Sterling, Zhe Wang, Yun Zhang, Weihong Song
Signal Transduct Target Ther. 2024; 9: 10. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1038/s41392-023-01687-y
PMCID:
PMC10766654
9.
Rafael Carlos Ferreira, Sâmia Sousa Duarte, Valgrícia Matias de Sousa, Ramon Ramos Marques de Souza, Karinne Kelly Gadelha Marques, Renata Albuquerque de Abrantes, Yuri Mangueira do Nascimento, Natália Ferreira de Sousa, Marcus Tullius Scotti, Luciana Scotti, Josean Fechine Tavares, Juan Carlos Ramos Gonçalves, Marcelo Sobral da Silva, Marianna Vieira Sobral
Pharmaceuticals (Basel) 2023 Nov; 16(11): 1553. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3390/ph16111553
PMCID:
PMC10674350
10.
Soyoung Yeo, Hyunjoon Park, Heebal Kim, Chang Beom Ryu, Chul Sung Huh
Sci Rep. 2023; 13: 14835. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1038/s41598-023-42017-0
PMCID:
PMC10491768
11.
Yawen An, Hairong Wang, Zichao Zong, Zhixiong Gao, Caixia Shi, Shufang Li, Khas-Erdene
Front Vet Sci. 2023; 10: 1200272. Published online 2023 Aug 7. doi: 10.3389/fvets.2023.1200272
PMCID:
PMC10440690
12.
Hironori Fukuoka, Dieter M. Tourlousse, Akiko Ohashi, Shinsuke Suzuki, Kazuya Nakagawa, Mayumi Ozawa, Atsushi Ishibe, Itaru Endo, Yuji Sekiguchi
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1216024. Published online 2023 Aug 1. doi: 10.3389/fcimb.2023.1216024
PMCID:
PMC10432157
13.
Yeon-Hee Lee, Seung-Il Shin, Ji-Youn Hong
Sci Rep. 2023; 13: 13175. Published online 2023 Aug 14. doi: 10.1038/s41598-023-40391-3
PMCID:
PMC10425441
14.
Zar Chi Soe, Zin Zin Ei, Kittichate Visuttijai, Pithi Chanvorachote
Molecules. 2023 Jul; 28(14): 5517. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.3390/molecules28145517
PMCID:
PMC10384366
15.
Qingyi Ren, Janet E. Hill
ISME Commun. 2023; 3: 77. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.1038/s43705-023-00283-z
PMCID:
PMC10362019
16.
Payaal Kumar, Shintu Mathew, Rashmi Gamage, Frances Bodkin, Kerrie Doyle, Ilaria Rossetti, Ingrid Wagnon, Xian Zhou, Ritesh Raju, Erika Gyengesi, Gerald Münch
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 11086. Published online 2023 Jul 4. doi: 10.3390/ijms241311086
PMCID:
PMC10342267
17.
Petra Chalova, Anton Tazky, Ludovit Skultety, Lenka Minichova, Michal Chovanec, Sona Ciernikova, Peter Mikus, Juraj Piestansky
Front Oncol. 2023; 13: 1110235. Published online 2023 Jun 27. doi: 10.3389/fonc.2023.1110235
PMCID:
PMC10334191
18.
Rachel Gilroy, Mina E. Adam, Bhaskar Kumar, Mark J. Pallen
Access Microbiol. 2023; 5(6): acmi000558.v3. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1099/acmi.0.000558.v3
PMCID:
PMC10323806
19.
Ji Yun Baek, Byoung Ha Kim, Dong-Wook Kim, Won-Yung Lee, Chang Eop Kim, Hyun-Young Kim, Jaesung Pyo, Eun-Seok Park, Ki Sung Kang
Curr Issues Mol Biol. 2023 Jun; 45(6): 5071–5083. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.3390/cimb45060322
PMCID:
PMC10297088
20.
Pinghong You, Liangyou Tang, Yanjie Zhu, Yuchang Tian
Aging (Albany NY) 2023 May 31; 15(10): 4411–4428. Published online 2023 May 30. doi: 10.18632/aging.204744
PMCID:
PMC10258005

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center