U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 12253

1.
Shiwei Guo, Binlin Shi, Yuanyuan Xing, Yuanqing Xu, Xiao Jin, Lei Hong, Shengnan Zhang, Min Qiao, Sumei Yan
Front Microbiol. 2024; 15: 1390815. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3389/fmicb.2024.1390815
PMCID:
PMC11091311
2.
Shivani Puri, Dinkar Sahal, Upendra Sharma
Anal Sci Adv. 2021 Dec; 2(11-12): 579–593. Published online 2021 Sep 30. doi: 10.1002/ansa.202100021
PMCID:
PMC10989556
3.
Miku Matsuzawa, Junko Ito, Keiko Danjo, Keita Fukui
Biotechnol Biofuels Bioprod. 2024; 17: 58. Published online 2024 May 1. doi: 10.1186/s13068-024-02507-3
PMCID:
PMC11064420
4.
Feiyi Huang, Yu Lei, Jihua Duan, Yankai Kang, Yi Luo, Ding Ding, Yingyu Chen, Saijun Li
Sci Rep. 2024; 14: 10023. Published online 2024 May 1. doi: 10.1038/s41598-024-60411-0
PMCID:
PMC11063163
5.
Xiaolin Zhou, Haicheng Liu, Xing Fan, Xinhao Xu, Yuan Gao, Xuejun Bi, Lihua Cheng, Shujuan Huang, Fangchao Zhao, Tang Yang
Front Microbiol. 2024; 15: 1373119. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.3389/fmicb.2024.1373119
PMCID:
PMC11062409
6.
Mabil Sajad, Shabnam Shabir, Sandeep Kumar Singh, Rima Bhardwaj, Walaa F. Alsanie, Abdulhakeem S. Alamri, Majid Alhomrani, Abdulaziz Alsharif, Emanuel Vamanu, Mahendra P. Singh
Front Nutr. 2024; 11: 1342881. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fnut.2024.1342881
PMCID:
PMC11061536
7.
Mohd Imran, Qasim M. Alhadidi, Shah Alam Khan, Hamdy Khamees Thabet, Ozair Alam, Faiyaz Shakeel, Ziyaur Rahman, Muhammad Wahab Amjad
Front Chem. 2024; 12: 1409042. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fchem.2024.1409042
PMCID:
PMC11061530
8.
Xiaoqin Xiang, Qianxia Deng, Yi Zheng, Yi He, Dongpu Ji, Zuzana Vejlupkova, John E. Fowler, Lian Zhou
BMC Plant Biol. 2024; 24: 348. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.1186/s12870-024-05054-z
PMCID:
PMC11057080
9.
Fernando Mejía García, Sergio Iván Barraza Guerrero, Cristina García De la Peña, David Ramiro Aguillón Gutiérrez, Quetzaly Karmy Siller Rodríguez, César Alberto Meza Herrera, Felipe Vaca Paniagua, Clara Diaz Velásquez, Aldo De la Cruz Montoya, Luis Manuel Valenzuela Núñez
J Adv Vet Anim Res. 2024 Mar; 11(1): 132–138. Published online 2024 Mar 31. doi: 10.5455/javar.2024.k757
PMCID:
PMC11055595
10.
Myrth Soares do Nascimento Remígio, Teresa Greco, José Otávio Carréra Silva Júnior, Attilio Converti, Roseane Maria Ribeiro-Costa, Alessandra Rossi, Wagner Luiz Ramos Barbosa
Pharmaceutics. 2024 Apr; 16(4): 488. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3390/pharmaceutics16040488
PMCID:
PMC11054010
11.
Xiaoli Zhang, Xiaona Li, Feiran Chen, Xuesong Cao, Chuanxi Wang, Liya Jiao, Le Yue, Zhenyu Wang
Nanomaterials (Basel) 2024 Apr; 14(8): 681. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.3390/nano14080681
PMCID:
PMC11053761
12.
Xiaoyu Zhang, Jia Wang, Tingting Zhang, Shuqin Li, Junyu Liu, Mingyue Li, Jingyang Lu, Min Zhang, Haixia Chen
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Apr; 17(4): 456. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3390/ph17040456
PMCID:
PMC11053653
13.
Daniel Corredor, Jessica Duchicela, Francisco J. Flores, Maribel Maya, Edgar Guerron
Toxics. 2024 Apr; 12(4): 249. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.3390/toxics12040249
PMCID:
PMC11053648
14.
Einar Stefan Björnsson
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Apr; 17(4): 520. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/ph17040520
PMCID:
PMC11053599
15.
Huizhong Pang, Kaixuan Zheng, Wenbo Wang, Mingjuan Zheng, Yudan Liu, Hong Yin, Daochuan Zhang
Microorganisms. 2024 Apr; 12(4): 675. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3390/microorganisms12040675
PMCID:
PMC11052325
16.
Paul L. Wood, Annie Le, Dominic L. Palazzolo
Metabolites. 2024 Apr; 14(4): 240. Published online 2024 Apr 20. doi: 10.3390/metabo14040240
PMCID:
PMC11052126
17.
Ke Li, Senbiao Fang, Xiao Zhang, Xiaodi Wei, Pingle Wu, Rong Zheng, Lijuan Liu, Haibo Zhang
Microorganisms. 2024 Apr; 12(4): 663. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3390/microorganisms12040663
PMCID:
PMC11052032
18.
Nang Nwet Noon Kham, Somsay Phovisay, Kridsada Unban, Apinun Kanpiengjai, Chalermpong Saenjum, Saisamorn Lumyong, Kalidas Shetty, Chartchai Khanongnuch
J Fungi (Basel) 2024 Apr; 10(4): 243. Published online 2024 Mar 23. doi: 10.3390/jof10040243
PMCID:
PMC11051217
19.
Xian Wu, Zhihui Du, Lian Liu, Zhilin Chen, Yurong Li, Shaobin Fu
J Fungi (Basel) 2024 Apr; 10(4): 254. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3390/jof10040254
PMCID:
PMC11051051
20.
Yuan-Yuan Ye, Ding-Ding Liu, Rong-Jin Tang, Yang Gong, Chen-Yu Zhang, Piao Mei, Chun-Lei Ma, Jie-Dan Chen
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(8): 4549. Published online 2024 Apr 21. doi: 10.3390/ijms25084549
PMCID:
PMC11049935

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center