U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 83

1.
Huiliang Wang, Zhuoli Chen, Ruixiong Luo, Chen Lei, Mengting Zhang, Aiping Gao, Jinji Pu, He Zhang
Int J Mol Sci. 2024 Mar; 25(5): 2639. Published online 2024 Feb 24. doi: 10.3390/ijms25052639
PMCID:
PMC10931984
2.
Mark Owusu Adjei, Huan Zhao, Xiaoguang Tao, Li Yang, Shuyue Deng, Xiyan Li, Xinjing Mao, Shujiang Li, Jianfeng Huang, Ruixiong Luo, Aiping Gao, Jun Ma
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(15): 11984. Published online 2023 Jul 26. doi: 10.3390/ijms241511984
PMCID:
PMC10418398
3.
Bo Xu, Lina Cao, Zhenxing Zhang, Xinyu Li, Xiangyu Zhao, Xinyue Wang, Yining Wang, Bingchen Wu, Weihua Zhou, Chenlu Lin, Yufu Gao, Liping Rong
Front Plant Sci. 2023; 14: 1209999. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.3389/fpls.2023.1209999
PMCID:
PMC10367004
4.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
5.
Xiaodan Xu, Chengmin Yan, Zhiying Ma, Qi Wang, Jie Zhao, Rui Zhang, Luyao He, Wei Zheng
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 19. Published online 2023 May 25. doi: 10.1186/s13002-023-00595-3
PMCID:
PMC10210299
6.
Miaomiao Zhang, Bingyang Liu, Yue Fei, Xiaowei Yang, Linjiao Zhao, Chaozhong Shi, Yueying Zhang, Nan Lu, Chuangye Wu, Wenjun Ma, Junhui Wang
Hortic Res. 2023 Apr; 10(4): uhad032. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.1093/hr/uhad032
PMCID:
PMC10120837
7.
Yingying Yang, Linjiao Zhao, Junhui Wang, Nan Lu, Wenjun Ma, Jiang Ma, Yu Zhang, Pengyue Fu, Chengcheng Yao, Jiwen Hu, Nan Wang
Front Plant Sci. 2023; 14: 1116063. Published online 2023 Feb 23. doi: 10.3389/fpls.2023.1116063
PMCID:
PMC10038198
8.
Wei Chen, Xueli Mou, Panpan Meng, Juan Chen, Xiaan Tang, Guihua Meng, Kexu Xin, Yi Zhang, Chunyan Wang
Front Plant Sci. 2023; 14: 1138184. Published online 2023 Feb 23. doi: 10.3389/fpls.2023.1138184
PMCID:
PMC9996104
9.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Paolo Gonthier, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Lucia Zappalà, Andrea Lucchi, Pedro Gómez, Gregor Urek, Umberto Bernardo, Giovanni Bubici, Anna Vittoria Carluccio, Michela Chiumenti, Francesco Di Serio, Elena Fanelli, Agata Kaczmarek, Cristina Marzachì, Olaf Mosbach‐Schulz, Jonathan Yuen
EFSA J. 2023 Jan; 21(1): e07735. Published online 2023 Jan 19. doi: 10.2903/j.efsa.2023.7735
PMCID:
PMC9850261
10.
Sufang Li, Rui Zhao, Tianwen Ye, Rui Guan, Linjie Xu, Xiaoling Ma, Jiaxi Zhang, Shixin Xiao, Deyi Yuan
Plant Methods. 2022; 18: 141. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.1186/s13007-022-00972-1
PMCID:
PMC9773467
11.
Dilfuza Jabborova, Kakhramon Davranov, Zafarjon Jabbarov, Subrata Nath Bhowmik, Sezai Ercisli, Subhan Danish, Sachidanand Singh, Said E. Desouky, Ahmed M. Elazzazy, Omaima Nasif, Rahul Datta
ACS Omega. 2022 Oct 4; 7(39): 34779–34788. Published online 2022 Sep 23. doi: 10.1021/acsomega.2c02353
PMCID:
PMC9535732
12.
Xuexiang Li, Wanlin Hu, Fan Zhang, Jinxin Zhang, Feng Sheng, Xiangyu Xu
Int J Environ Res Public Health. 2022 Jul; 19(13): 7738. Published online 2022 Jun 24. doi: 10.3390/ijerph19137738
PMCID:
PMC9265555
13.
Jianhua Yue, Yan Dong, Songhu Liu, Yanan Jia, Chaoxin Li, Zhiyong Wang, Shoufu Gong
Front Plant Sci. 2022; 13: 858065. Published online 2022 May 18. doi: 10.3389/fpls.2022.858065
PMCID:
PMC9158531
14.
Guohua Chai, Mengzhu Lu, Xiaohan Yang, Taku Demura, Wei Li, Quanzi Li
Front Plant Sci. 2022; 13: 906736. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.3389/fpls.2022.906736
PMCID:
PMC9069742
15.
Huimin Xu, Bo Chen, Yuanyuan Zhao, Yayu Guo, Guijun Liu, Ruili Li, Viktoria V. Zeisler-Diehl, Yanmei Chen, Xinqiang He, Lukas Schreiber, Jinxing Lin
Cells. 2022 Feb; 11(4): 640. Published online 2022 Feb 11. doi: 10.3390/cells11040640
PMCID:
PMC8869787
16.
Yang Cui, Baolian Fan, Xu Xu, Shasha Sheng, Yuhui Xu, Xiaoyun Wang
Front Genet. 2021; 12: 802738. Published online 2022 Jan 4. doi: 10.3389/fgene.2021.802738
PMCID:
PMC8817757
17.
Xu Zhang, Bowei Chen, Lishan Wang, Shahid Ali, Yile Guo, Jiaxi Liu, Jiang Wang, Linan Xie, Qingzhu Zhang
Plants (Basel) 2021 Dec; 10(12): 2816. Published online 2021 Dec 20. doi: 10.3390/plants10122816
PMCID:
PMC8703356
18.
Lei Zhang, Xiaolan Ge, Jiujun Du, Xingqi Cheng, Xiaopeng Peng, Jianjun Hu
Front Genet. 2021; 12: 762678. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.3389/fgene.2021.762678
PMCID:
PMC8634849
19.
Yao Xiao, Juanjuan Ling, Fei Yi, Wenjun Ma, Nan Lu, Tianqing Zhu, Junhui Wang, Kun Zhao, Huiling Yun
Front Plant Sci. 2021; 12: 704262. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.3389/fpls.2021.704262
PMCID:
PMC8634757
20.
Mousami Poudel, Rodrigo Mendes, Lilian A. S. Costa, C. Guillermo Bueno, Yiming Meng, Svetlana Y. Folimonova, Karen A. Garrett, Samuel J. Martins
Front Microbiol. 2021; 12: 743512. Published online 2021 Oct 25. doi: 10.3389/fmicb.2021.743512
PMCID:
PMC8573356

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center