U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 17

1.
Yimeng Sun, Xinyi Jia, Zhenru Yang, Qingjun Fu, Huanhuan Yang, Xiangyang Xu
Int J Mol Sci. 2023 Jun; 24(11): 9185. Published online 2023 May 24. doi: 10.3390/ijms24119185
PMCID:
PMC10252294
2.
Shenglin Jing, Peng Jiang, Xiaomeng Sun, Liu Yu, Enshuang Wang, Jun Qin, Fei Zhang, Salomé Prat, Botao Song
Plant Commun. 2023 May 8; 4(3): 100547. Published online 2023 Jan 11. doi: 10.1016/j.xplc.2023.100547
PMCID:
PMC10203440
3.
Tao Zhang, Guanqing Liu, Hainan Zhao, Guilherme T. Braz, Jiming Jiang
Plant Biotechnol J. 2021 Oct; 19(10): 1967–1978. Published online 2021 May 14. doi: 10.1111/pbi.13610
PMCID:
PMC8486243
4.
Binquan Huang, Holly Ruess, Qiqi Liang, Christophe Colleoni, David M. Spooner
Sci Rep. 2019; 9: 4454. Published online 2019 Mar 14. doi: 10.1038/s41598-019-40790-5
PMCID:
PMC6418237
5.
Mahnaz Rashidi, Richard G. Novy, Christopher M. Wallis, Arash Rashed
PLoS One. 2017; 12(8): e0183283. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1371/journal.pone.0183283
PMCID:
PMC5568414
6.
Shicai Shen, Gaofeng Xu, Diyu Li, David Roy Clements, Fudou Zhang, Guimei Jin, Jianyong Wu, Pingfang Wei, Song Lin, Dayuan Xue
J Ethnobiol Ethnomed. 2017; 13: 28. Published online 2017 May 15. doi: 10.1186/s13002-017-0158-7
PMCID:
PMC5433000
7.
Joel D. Hansen, David J. Hannapel
Plant Physiol. 1992 Sep; 100(1): 164–169. doi: 10.1104/pp.100.1.164
PMCID:
PMC1075532
8.
Dié Tang, Yuxin Jia, Jinzhe Zhang, Hongbo Li, Lin Cheng, Pei Wang, Zhigui Bao, Zhihong Liu, Shuangshuang Feng, Xijian Zhu, Dawei Li, Guangtao Zhu, Hongru Wang, Yao Zhou, Yongfeng Zhou, Glenn J. Bryan, C. Robin Buell, Chunzhi Zhang, Sanwen Huang
Nature. 2022; 606(7914): 535–541. Published online 2022 Jun 8. doi: 10.1038/s41586-022-04822-x
PMCID:
PMC9200641
9.
Regina K. Cruzado, Mahnaz Rashidi, Nora Olsen, Richard G. Novy, Erik J. Wenninger, Nilsa A. Bosque-Pérez, Alexander V. Karasev, William J. Price, Arash Rashed
PLoS One. 2020; 15(4): e0231973. Published online 2020 Apr 28. doi: 10.1371/journal.pone.0231973
PMCID:
PMC7188252
10.
Amin Thawabteh, Salma Juma, Mariam Bader, Donia Karaman, Laura Scrano, Sabino A. Bufo, Rafik Karaman
Toxins (Basel) 2019 Nov; 11(11): 656. Published online 2019 Nov 11. doi: 10.3390/toxins11110656
PMCID:
PMC6891610
11.
Ann Bot. 2019 Feb; 123(3): i–iii. Published online 2019 Feb 15. doi: 10.1093/aob/mcz016
PMCID:
PMC6377098
12.
Paola Gaiero, Magdalena Vaio, Sander A Peters, M Eric Schranz, Hans de Jong, Pablo R Speranza
Ann Bot. 2019 Feb; 123(3): 521–532. Published online 2018 Oct 22. doi: 10.1093/aob/mcy186
PMCID:
PMC6377101
13.
C. Aguilera-Galvez, N. Champouret, H. Rietman, X. Lin, D. Wouters, Z. Chu, J.D.G. Jones, J.H. Vossen, R.G.F. Visser, P.J. Wolters, V.G.A.A. Vleeshouwers
Stud Mycol. 2018 Mar; 89: 105–115. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1016/j.simyco.2018.01.002
PMCID:
PMC6002340
14.
Guilherme T. Braz, Li He, Hainan Zhao, Tao Zhang, Kassandra Semrau, Jean-Marie Rouillard, Giovana A. Torres, Jiming Jiang
Genetics. 2018 Feb; 208(2): 513–523. Published online 2017 Dec 12. doi: 10.1534/genetics.117.300344
PMCID:
PMC5788518
15.
Michael A. Hardigan, F. Parker E. Laimbeer, Linsey Newton, Emily Crisovan, John P. Hamilton, Brieanne Vaillancourt, Krystle Wiegert-Rininger, Joshua C. Wood, David S. Douches, Eva M. Farré, Richard E. Veilleux, C. Robin Buell
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Nov 14; 114(46): E9999–E10008. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1073/pnas.1714380114
PMCID:
PMC5699086
16.
Ken‐Der Wang, Roman Empleo, Tan Tri V. Nguyen, Peter Moffett, Melanie Ann Sacco
Mol Plant Pathol. 2015 Jun; 16(5): 435–448. Published online 2014 Oct 22. doi: 10.1111/mpp.12201
PMCID:
PMC6638411
17.
Zhiyun Gong, Yufeng Wu, Andrea Koblížková, Giovana A. Torres, Kai Wang, Marina Iovene, Pavel Neumann, Wenli Zhang, Petr Novák, C. Robin Buell, Jiří Macas, Jiming Jiang
Plant Cell. 2012 Sep; 24(9): 3559–3574. Published online 2012 Sep 11. doi: 10.1105/tpc.112.100511
PMCID:
PMC3480287

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center