U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 19

1.
Arturo Hernandez-Colina, Merit Gonzalez-Olvera, Emily Lomax, Freya Townsend, Amber Maddox, Jenny C. Hesson, Kenneth Sherlock, Dawn Ward, Lindsay Eckley, Mark Vercoe, Javier Lopez, Matthew Baylis
Parasit Vectors. 2021; 14: 249. Published online 2021 May 21. doi: 10.1186/s13071-021-04735-0
PMCID:
PMC8139098
2.
Emmanuel Oluwasegun Adawaren, Morne Du Plessis, Essa Suleman, Duodane Kindler, Almero O. Oosthuizen, Lillian Mukandiwa, Vinny Naidoo
PeerJ. 2020; 8: e10034. Published online 2020 Nov 11. doi: 10.7717/peerj.10034
PMCID:
PMC7666543
3.
Mohd Noor Afiq Ramlee, Mohd Fadli Hussin, Azuan Roslan, Fathihi Hakimi Rosmidi, Elizabeth Pesiu, Noor Aisyah A Rahim, Nur Izzah Izzati Ahmad, Gertrude David, Amirah Azizah Zakaria, Nur Amalina Adanan, Hasrulzaman Hassan Basri, Muhammad Syamsul Aznan Ariffin, Candyrilla Vera Bartholomew, Muhamad Aidil Zahidin, Muhamad Safiih Lola, Mohd Tajuddin Abdullah
Data Brief. 2020 Apr; 29: 105328. Published online 2020 Feb 27. doi: 10.1016/j.dib.2020.105328
PMCID:
PMC7066060
4.
Rie Kubota, Toshihiro Tokiwa, Katsuki Matsubara, Minoru Okamoto, Kazunori Ike
Int J Parasitol Parasites Wildl. 2020 Apr; 11: 83–87. Published online 2020 Jan 9. doi: 10.1016/j.ijppaw.2020.01.002
PMCID:
PMC6962631
5.
Lichun Jiang, Liqing Peng, Min Tang, Zhangqiang You, Min Zhang, Andrea West, Qiping Ruan, Wei Chen, Juha Merilä
Ecol Evol. 2019 Aug; 9(15): 8813–8828. Published online 2019 Jul 9. doi: 10.1002/ece3.5433
PMCID:
PMC6686361
6.
Pornchai Pornpanom, Carolina Romeiro Fernandes Chagas, Preeda Lertwatcharasarakul, Chaiyan Kasorndorkbua, Gediminas Valkiūnas, Chaleow Salakij
Int J Parasitol Parasites Wildl. 2019 Aug; 9: 248–257. Published online 2019 Jun 5. doi: 10.1016/j.ijppaw.2019.06.002
PMCID:
PMC6562296
7.
Zachary R. Hanna, James B. Henderson, Jeffrey D. Wall, Christopher A. Emerling, Jérôme Fuchs, Charles Runckel, David P. Mindell, Rauri C. K. Bowie, Joseph L. DeRisi, John P. Dumbacher
Genome Biol Evol. 2017 Oct; 9(10): 2522–2545. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1093/gbe/evx158
PMCID:
PMC5629816
8.
John G. L. Morris, Jesse J. Parsons
Animals (Basel) 2023 Dec; 13(23): 3656. Published online 2023 Nov 26. doi: 10.3390/ani13233656
PMCID:
PMC10705787
9.
Yifei Wang, Jie Shi, Yi Wu, Wenwen Zhang, Xiao Yang, Huanxin Lv, Shaoxia Xia, Shengjun Zhao, Jing Tian, Peng Cui, Jiliang Xu
Animals (Basel) 2023 Jun; 13(11): 1825. Published online 2023 May 31. doi: 10.3390/ani13111825
PMCID:
PMC10251992
10.
Clifford Warwick, Anthony Pilny, Catrina Steedman, Tiffani Howell, Albert Martínez-Silvestre, Vanessa Cadenas, Rachel Grant
Animals (Basel) 2023 Jan; 13(2): 214. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3390/ani13020214
PMCID:
PMC9854913
11.
Junda Chen, Dehuai Meng, Yuhui Si, Meichen Yu, Liwei Teng, Zhensheng Liu, Xiaoyu Zhou
Mitochondrial DNA B Resour. 2022; 7(8): 1504–1506. Published online 2022 Aug 18. doi: 10.1080/23802359.2022.2110530
PMCID:
PMC9397463
12.
Jiaojiao Yu, Jiabin Liu, Cheng Li, Wei Wu, Feifei Feng, Qizhi Wang, Xiaofeng Ying, Dunwu Qi, Guilan Qi
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(12): 3443–3451. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.1080/23802359.2021.1995517
PMCID:
PMC8604474
13.
George Sangster, Jolanda A Luksenburg
Genome Biol Evol. 2021 Sep; 13(9): evab210. Published online 2021 Sep 10. doi: 10.1093/gbe/evab210
PMCID:
PMC8462277
14.
Anson V. Koehler, T. Franciscus Scheelings, Robin B. Gasser
Int J Parasitol Parasites Wildl. 2020 Dec; 13: 150–159. Published online 2020 Oct 2. doi: 10.1016/j.ijppaw.2020.09.004
PMCID:
PMC7560628
15.
Zachary R. Hanna, James B. Henderson, Anna B. Sellas, Jérôme Fuchs, Rauri C.K. Bowie, John P. Dumbacher
PeerJ. 2017; 5: e3901. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.7717/peerj.3901
PMCID:
PMC5639871
16.
Soo Hyung Eo
Mitochondrial DNA B Resour. 2017; 2(2): 451–452. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.1080/23802359.2017.1357454
PMCID:
PMC7799634
17.
Salindra K. DAYANANDA, Eben GOODALE, Myung-bok LEE, Jia-Jia LIU, Christos MAMMIDES, Bonifacio O. PASION, Rui-Chang QUAN, J. W. Ferry SLIK, Rachakonda SREEKAR, Kyle W. TOMLINSON, Mika YASUDA
Dongwuxue Yanjiu. 2016 May 18; 37(3): 151–158. Published online 2016 May 18. doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.3.151
PMCID:
PMC4914578
18.
Lan Jiang, Juan Chen, Ping Wang, Qiongqiong Ren, Jian Yuan, Chaoju Qian, Xinghong Hua, Zhichun Guo, Lei Zhang, Jianke Yang, Ying Wang, Qin Zhang, Hengwu Ding, De Bi, Zongmeng Zhang, Qingqing Wang, Dongsheng Chen, Xianzhao Kan
PLoS One. 2015; 10(8): e0136297. Published online 2015 Aug 21. doi: 10.1371/journal.pone.0136297
PMCID:
PMC4546579
19.
Soichiro Kawabe, Tetsuya Shimokawa, Hitoshi Miki, Seiji Matsuda, Hideki Endo
J Anat. 2013 Nov; 223(5): 495–508. Published online 2013 Sep 10. doi: 10.1111/joa.12109
PMCID:
PMC4399353

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center