U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 75

1.
Jong-Won Lee, Ho-Geun Yun, Tae Young Hwang, Kyungmin Kim, Se-Hoon Jung, Jong Bin An
Biodivers Data J. 2023; 11: e113952. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.3897/BDJ.11.e113952
PMCID:
PMC10838045
2.
Wenwen Song, Mingming Dai, Qianqian Shi, Chen Liang, Fangmeng Duan, Honghai Zhao
Life (Basel) 2023 Aug; 13(8): 1758. Published online 2023 Aug 16. doi: 10.3390/life13081758
PMCID:
PMC10455563
3.
Li-Guo Zhang, Xiao-Qian Li, Wei-Tao Jin, Yu-Juan Liu, Yao Zhao, Jun Rong, Xiao-Guo Xiang
Plant Divers. 2023 Jan; 45(1): 20–26. Published online 2022 Jun 9. doi: 10.1016/j.pld.2022.05.006
PMCID:
PMC9975475
4.
Ngoc A. Luu-dam, Ngan T. Lu, Thai H. Pham, Truong V. Do
Plants (Basel) 2023 Feb; 12(4): 967. Published online 2023 Feb 20. doi: 10.3390/plants12040967
PMCID:
PMC9966254
5.
Haimei Chen, Haodong Chen, Bin Wang, Chang Liu
PLoS One. 2023; 18(2): e0277809. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.1371/journal.pone.0277809
PMCID:
PMC9910634
6.
Pinglei Gao, Haoyu Wang, Shiwen Deng, Erjia Dong, Qigen Dai
Front Plant Sci. 2022; 13: 1056975. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.3389/fpls.2022.1056975
PMCID:
PMC9720393
7.
Saeed Mohamadzade Namin, Min-Jung Kim, Minwoong Son, Chuleui Jung
Sci Rep. 2022; 12: 14394. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.1038/s41598-022-18465-5
PMCID:
PMC9399230
8.
Xiang Dong, Elijah Mbandi Mkala, Elizabeth Syowai Mutinda, Jia-Xin Yang, Vincent Okelo Wanga, Millicent Akinyi Oulo, Victor Omondi Onjolo, Guang-Wan Hu, Qing-Feng Wang
BMC Genomics. 2022; 23: 566. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.1186/s12864-022-08799-9
PMCID:
PMC9358837
9.
Vladimir A. Gushchin, Elena V. Tsyganova, Darya A. Ogarkova, Ruslan R. Adgamov, Dmitry V. Shcheblyakov, Nataliia V. Glukhoedova, Aleksandra S. Zhilenkova, Alexey G. Kolotii, Roman D. Zaitsev, Denis Y. Logunov, Alexander L. Gintsburg, Alexey I. Mazus
EClinicalMedicine. 2022 Apr; 46: 101360. Published online 2022 Mar 24. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101360
PMCID:
PMC8943473
10.
Huimin Cai, Xing Liu, Zhiwei Su, Zhonghui Ma
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(11): 3280–3282. Published online 2021 Oct 23. doi: 10.1080/23802359.2021.1993106
PMCID:
PMC8547871
11.
Gang Chen, Li-guo Wang, Ying-hua Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(8): 2218–2220. Published online 2021 Jul 5. doi: 10.1080/23802359.2021.1944367
PMCID:
PMC8259852
12.
Guoliang Zhu, Yitian Li, Zhaohua Sun, Shinjiro Kanae
PLoS One. 2021; 16(5): e0251015. Published online 2021 May 7. doi: 10.1371/journal.pone.0251015
PMCID:
PMC8104387
13.
Fei Zhao, Yi-Wen Wu, Bryan T. Drew, Gang Yao, Ya-Ping Chen, Jie Cai, En-De Liu, Bo Li, Chun-Lei Xiang
Front Plant Sci. 2021; 12: 646133. Published online 2021 Apr 16. doi: 10.3389/fpls.2021.646133
PMCID:
PMC8085563
14.
Xiao Yang, Qian Zhang, Li Ma, Qi-Xiang Sun, Song Liang, Jin-Xing Zhou
PLoS Negl Trop Dis. 2021 Feb; 15(2): e0009100. Published online 2021 Feb 4. doi: 10.1371/journal.pntd.0009100
PMCID:
PMC7888596
15.
Zhen-Yu Lv, Dai-Gui Zhang, Xian-Han Huang, Heng-Chang Wang5, Jing-Yuan Yang6, Komiljon Tojibaev, Tao Deng, Zhi-Min Li
PhytoKeys. 2020; 156: 113–124. Published online 2020 Aug 21. doi: 10.3897/phytokeys.156.37277
PMCID:
PMC7455576
16.
Wenjuan Feng, Pierre Mariotte, Ligang Xu, Alexandre Buttler, Luca Bragazza, Jiahu Jiang, Mathieu Santonja
Ecol Evol. 2020 Jan; 10(1): 517–526. Published online 2019 Dec 17. doi: 10.1002/ece3.5926
PMCID:
PMC6972833
17.
Jie Cai, Wen-Bin Yu, Ting Zhang, Hong Wang, De-Zhu Li
PhytoKeys. 2019; 130: 1–24. Published online 2019 Aug 29. doi: 10.3897/phytokeys.130.38417
PMCID:
PMC6728365
18.
Elvira Fiallo‐Olivé, Jesús Navas‐Castillo
Mol Plant Pathol. 2019 Sep; 20(9): 1307–1320. Published online 2019 Jul 2. doi: 10.1111/mpp.12847
PMCID:
PMC6715620
19.
Xiaofeng Chi, Faqi Zhang, Qingbo Gao, Rui Xing, Shilong Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(2): 1189–1190. Published online 2018 Oct 29. doi: 10.1080/23802359.2018.1524727
PMCID:
PMC7800721
20.
Xiaofeng Chi, Jiuli Wang, Qingbo Gao, Faqi Zhang, Shilong Chen
Molecules. 2018 Mar; 23(3): 602. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.3390/molecules23030602
PMCID:
PMC6017492

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center