U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 100

1.
Fanfan Zhang, Yangyang Luo, Cui Lin, Meifang Tan, Peiwei Wan, Baobao Xie, Ligen Xiong, Huayuan Ji
Front Microbiol. 2024; 15: 1303915. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3389/fmicb.2024.1303915
PMCID:
PMC10987963
2.
Mengli Qiao, Meizhen Li, Yang Li, Zewei Wang, Zhiqiang Hu, Jie Qing, Jiapei Huang, Junping Jiang, Yaqin Jiang, Jinyong Zhang, Chunliu Gao, Chen Yang, Xiaowen Li, Bin Zhou
Viruses. 2024 Mar; 16(3): 453. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.3390/v16030453
PMCID:
PMC10975774
3.
Liguo Gao, Hanqin Shen, Sucan Zhao, Sheng Chen, Puduo Zhu, Wencheng Lin, Feng Chen
Viruses. 2024 Jan; 16(1): 21. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.3390/v16010021
PMCID:
PMC10819142
4.
Joseph Ndebe, Hayato Harima, Herman Moses Chambaro, Michihito Sasaki, Junya Yamagishi, Annie Kalonda, Misheck Shawa, Yongjin Qiu, Masahiro Kajihara, Ayato Takada, Hirofumi Sawa, Ngonda Saasa, Edgar Simulundu
Pathogens. 2023 Oct; 12(10): 1199. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.3390/pathogens12101199
PMCID:
PMC10609906
5.
Xiechen Zhou, Yan Li, Tao Li, Junyang Cao, Zijian Guan, Tianlong Xu, Guiyan Jia, Gaopeng Ma, Rui Zhao
Animals (Basel) 2023 Jul; 13(14): 2306. Published online 2023 Jul 14. doi: 10.3390/ani13142306
PMCID:
PMC10376577
6.
Hongzhen Mao, Jinyang Li, Guangneng Liao, Mengyu Gao, Guang Yang, Ji Bao
Virol J. 2023; 20: 121. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.1186/s12985-023-02090-3
PMCID:
PMC10262131
7.
Yulin Mu, Chengxiao Zhang, Taihua Li, Feng-Jie Jin, Yun-Ju Sung, Hee-Mock Oh, Hyung-Gwan Lee, Long Jin
Int J Mol Sci. 2022 Nov; 23(21): 12852. Published online 2022 Oct 25. doi: 10.3390/ijms232112852
PMCID:
PMC9656040
8.
Xiaolei Ren, Waqar Saleem, Robin Haes, Jiexiong Xie, Sebastiaan Theuns, Hans J. Nauwynck
Front Microbiol. 2022; 13: 989242. Published online 2022 Aug 17. doi: 10.3389/fmicb.2022.989242
PMCID:
PMC9428151
9.
Lisandru Capai, Géraldine Piorkowski, Oscar Maestrini, François Casabianca, Shirley Masse, Xavier de Lamballerie, Rémi N. Charrel, Alessandra Falchi
PLoS One. 2022; 17(1): e0260161. Published online 2022 Jan 14. doi: 10.1371/journal.pone.0260161
PMCID:
PMC8759673
10.
Wenting Ke, Yanrong Zhou, Yinan Lai, Siwen Long, Liurong Fang, Shaobo Xiao
Redox Biol. 2022 Feb; 49: 102207. Published online 2021 Dec 8. doi: 10.1016/j.redox.2021.102207
PMCID:
PMC8758914
11.
Juliana G. S. de Lima, Daniel C. F. Lanza
Viruses. 2021 Nov; 13(11): 2160. Published online 2021 Oct 26. doi: 10.3390/v13112160
PMCID:
PMC8623073
12.
Sedigheh Taghinezhad-S, Amir Hossein Mohseni, Luis G. Bermúdez-Humarán, Vincenzo Casolaro, Naima G. Cortes-Perez, Hossein Keyvani, Jesus Simal-Gandara
Vaccines (Basel) 2021 May; 9(5): 466. Published online 2021 May 6. doi: 10.3390/vaccines9050466
PMCID:
PMC8148110
13.
Elise Bernaerdt, Jeroen Dewulf, Robin Verhulst, Caroline Bonckaert, Dominiek Maes
Porcine Health Manag. 2021; 7: 25. Published online 2021 Mar 8. doi: 10.1186/s40813-021-00205-2
PMCID:
PMC7941959
15.
Fanfan Zhang, Suxian Luo, Jun Gu, Zhiquan Li, Kai Li, Weifeng Yuan, Yu Ye, Hao Li, Zhen Ding, Deping Song, Yuxin Tang
BMC Vet Res. 2019; 15: 470. Published online 2019 Dec 27. doi: 10.1186/s12917-019-2212-2
PMCID:
PMC6935106
16.
Yanyang Wu, Kaiyue Tian, Yuhan Zhang, Huifang Guo, Ning Li, Zeng Wang, Jun Zhao
BMC Vet Res. 2019; 15: 97. Published online 2019 Mar 21. doi: 10.1186/s12917-019-1841-9
PMCID:
PMC6429820
17.
Emelie Pettersson, Sanna Hestad, Ivo Möttus, Eva Skiöldebrand, Per Wallgren
Porcine Health Manag. 2019; 5: 7. Published online 2019 Feb 8. doi: 10.1186/s40813-019-0114-0
PMCID:
PMC6368768
18.
Yue Yin, Ling Zhu, Pengjuan Liu, Jun Zhao, Yi Fan, Xiangang Sun, Zhiwen Xu
Braz J Microbiol. 2019 Jan; 50(1): 279–286. Published online 2018 Dec 7. doi: 10.1007/s42770-018-0022-5
PMCID:
PMC6863295
19.
Supansa Tuanthap, Cherdpong Phupolphan, Supol Luengyosluechakul, Ausanee Duang-in, Apiradee Theamboonlers, Suphot Wattanaphansak, Sompong Vongpunsawad, Alongkorn Amonsin, Yong Poovorawan
PeerJ. 2018; 6: e4724. Published online 2018 May 8. doi: 10.7717/peerj.4724
PMCID:
PMC5947060
20.
Jose Matías, Melibea Berzosa, Yadira Pastor, Juan M. Irache, Carlos Gamazo
Vaccines (Basel) 2017 Dec; 5(4): 48. Published online 2017 Dec 6. doi: 10.3390/vaccines5040048
PMCID:
PMC5748614

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center